Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for 5 Maj, 2016

tibullus1„Niewierność” [Elegia I 6]

By zwieść mnie, wciąż przyjazne objawiasz oblicze,

Potem jednak biednemu niechętnyś, Amorze

Czemu srożysz się na mnie? Czy wielka to chwała,

że sam bóg na człowieka zastawił pułapki?

 

Autor tego cytatu, Tibullus (Albius Tibullus, 60-19 p.n.e) w starożytnym Rzymie był postacią znaną, przyjacielem Horacego. Dzisiaj jest poetą nieznanym przeciętnemu czytelnikowi. Ludwika Rychlewska w „Dziejach literatur europejskich” poświęca mu jeden akapit, sytuując poetę w nurcie „subiektywnej elegii erotycznej” i dodając, że „całe jego krótkie życie wypełniła miłość i poezja”**.

tibullus2W literaturze polskiej wpływy Tibullusa odnotowujemy w renesansie – trzeba tu przede wszystkim wskazać na łacińskie „Elegie” Jana Kochanowskiego. Polskie przekłady pojawiają się dopiero w XIX wieku. Od ostatniego przekładu całości dzieła poety minęło już prawie 30 lat – „Elegie” w przekładzie Jana Sękowskiego wydano w serii „Biblioteki Poetów” w roku 1987.

Natomiast w ubiegłym roku ukazało się zupełnie nowe tłumaczenie „Elegii miłosnych”. Obszerny wstęp i bardzo szczegółowe (i ciekawe!) przypisy sprawiają, że po książkę może sięgnąć każdy czytelnik. Elegie przetłumaczyła z łaciny, wstęp i przypisy sporządziła Aleksandra Arndt.  Wielu czytelników OBP zapewne zna to nazwisko. Nie tylko dlatego, że to już jej kolejna książka***. Debiutem książkowym Aleksandry Arndt była bowiem w 1999 r.  wydana przez naszą bibliotekę antologia poetycka „Zostanie po nas żółty słoń” >>>>

Jak widać, od tego czasu bardzo rozszerzyła się nasza poetycka okolica!

Oprac. Ant. B.

*Elegie miłosne / Tibullus ; przekł., wprow. i koment.  Aleksandra Arndt. – Kraków : Homini : Tyniec, 2015. Książka w naszym katalogu >>>>

**Dzieje literatur europejskich / pod red. Władysława Floryana. T. 1, Literatura rzymska / napisała Ludwika Rychlewska. – Warszawa : PWN, 1979. S. 272.

*** Poprzednia to: Łacina umarła, niech żyje łacina! : Wilfried Stroh / tł. z jęz. niem. Aleksandra Arndt ; wstęp Elżbieta Wesołowska. Antyk u Tuwima / Aleksandra Arndt. – Poznań, 2013.


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »