Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Cała Polska Czyta Dzieciom’

Dwudziestu jeden lektorów, dwieście pięćdziesięcioro dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Stumilowy Las”, Publicznego Przedszkola nr 3, Publicznego Przedszkola nr 4, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, dziesięć godzin czytania i słuchania – tak wygląda podsumowanie „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”, który odbył się w czerwcu w oleskiej bibliotece. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”.

W tym roku czytali:
burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń, proboszcz oleskiej parafii ks. Walter Lenart, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Latocha, nauczyciel muzyki Andrzej Rataj, lekarka Zuzanna Wartenberg, wikariusz oleskiej parafii ks. Maciej Poznalski, kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie Ewa Janiszewska-Dandyk, przewodnicząca Oleskiej Rady Seniorów Danuta Gmur, nauczycielka i podharcmistrzyni Ewa Bebłot, pielęgniarka Agnieszka Jakubowska, nauczycielka Gabriela Kansik, informatyk Henryk Kozera, dziennikarz Damian Pietruska, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Paweł Miozga, kucharka Irena Kołodziej, plastyczka Katarzyna Madej, bibliotekarka Ilona Gnacy, harcerka Olga Spychała, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teresa Bożyk, koordynatorka akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” Ewa Żak.

Czytającym dziękujemy za czytania, słuchającym dziękujemy za słuchanie, zapraszamy za rok!


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »

.


Filia dla Dzieci Oleskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Cała Polska czyta w bibliotekach! Spotkania odbędą się 2-3 i 5 czerwca w godzinach 10 – 12. Zgłoszenia uczestnictwa w Filii dla Dzieci, tel 34 358 20 30 w. 7.
Udział w imprezie jest równocześnie dobrowolną zgodą na utrwalenie oraz publikację wizerunku uczestnika na stronach internetowych, w materiałach reklamowych, promocyjnych i w dokumentacji Organizatora


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »

XIII OTDC 2014

Filia dla Dzieci Oleskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem W zgodzie z przyrodą!
Spotkania odbędą się od 3 do 6 czerwca w godzinach 9.45 – 12.00.

13otdc


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi
w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »

XII OTCDW akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczestniczymy od 11 lat. W tym roku (4-6 czerwca) Filii dla Dzieci odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyły maluchy z Przedszkola nr 4, uczniowie z PSP nr 3 oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.

Czytali: mł. asp. Stanisław Filak i st. sierż. Piotr Godyla z oleskiej Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, przedstawicielki Rady Seniorów w Oleśnie Danuta Gmur i  Maria Mitręga, st. kpt. Mariusz Koziński z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, ks. Maciej Poznalski, maszynista kolejowy Krystian Pisula, oleski fotograf Mirosław Dedyk oraz druhny Olga Spychała i Zuzanna Tiffert z Harcerskiego Szczepu „FENIKS” w Oleśnie.

Tegoroczne głośne czytanie odbywało się w pod hasłem „Czytanie dziecku – najlepsza inwestycja!”. Akcję przygotowały i prowadziły: Ewa Żak, koordynatorka kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, i bibliotekarka Ilona Gnacy.


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »

Jak i rok temu w zajęciach uczestniczyła Ewa Żak, propagatorka głośnego czytania, która w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała wyróżnienie. Pani Ewie gratulujemy!


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »

Older Posts »