Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Henryk Sienkiewicz’

Narodowe czytanie 2016

„[N]ie zapominajmy o książkach i ich bezcennej roli w kształtowaniu postaw oraz wzorów zachowań. Czytajmy na co dzień i motywujmy do czytania najbliższe otoczenie” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do organizatorów Narodowego Czytania w Oleśnie.

Narodowe Czytanie 2016Otrzymaliśmy również egzemplarz specjalnego wydania „Quo Vadis” z dedykacją pary prezydenckiej.

 

Czytanie „Quo Vadis”na oleskim Rynku 3 września zorganizowała Oleska Biblioteka Publiczna przy współpracy Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie. Oleskiemu czytaniu patronował burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »

baner-01_nc

3 września 2016 r. w całej Polsce odbędzie się po raz 5. „Narodowe Czytanie” pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Tym razem wyboru lektury dokonano w formie głosowania. W Roku Henryka Sienkiewicza zwyciężyła wybitna polska powieść – „Quo vadis”.

Wystawa w OBP
Specjalnie przygotowanych fragmentów powieści będzie można wysłuchać również w Oleśnie. Od godziny 10:00, na Rynku, czytać będą m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, osoby duchowne, nauczyciele, młodzież szkolna i chętni mieszkańcy.

Narodowe Czytanie2016

Z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania każdy uczestnik spotkania na oleskim Rynku, który przyniesie egzemplarz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, będzie mógł otrzymać pamiątkowy stempel.


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »

Kiedyś książki zwracały się do czytelników dość bezpośrednio. Naklejka na książce z początku XX wieku:

Szanuj książkę

Prośba książki okazała się o tyle skuteczna, że tom  przetrwał do dzisiaj, jest  w naszym magazynie. To Henryka Sienkiewicza „Dwie łąki i inne nowele” z wydania „Pism” Gebethnera i Wolffa.


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

Read Full Post »