Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Konkurs na blurb’

Geneza blurbów wiążę się z osobą niejakiej Belindy Blurb, postaci co prawda fikcyjnej, ale… Poczytajmy, co na ten temat pisze Ewa Kraskowska:

Blurb – słowo wymyślone przez amerykańskiego  poetę i krytyka sztuki Geletta Burgessa  (1866–1951), choć sama praktyka, do której  się odnosi, znana była dużo wcześniej. Burgess uprawiał zwłaszcza twórczość  humorystyczną i purnonsensową; jest m.in. autorem popularnego wiersza Fioletowa krowa  (The Purple Cow, polski przekład autorstwa Stanisława Barańczaka). W roku 1907 opublikował  dzieło pt. Are You a Bromide? będące zbiorem „bromidiomów” (bromidioms) – komunałów  używanych w konwersacjach przez osoby o mało lotnych umysłach – i prezentujące koncepcję  dwóch typów osobowościowych: „bromida” (a Bromide) oraz „sulfity” (a Sulphite). Ciesząca się  dużą poczytnością książka miała na tylnej części okładki zdjęcie fikcyjnej Miss Belindy Blurb  „w trakcie blurbowania” (in the act of blurbing), a umieszczony pod spodem tekst był parodią  przesadnych peanów, którymi w celach reklamowych opatrywano wytwory masowej produkcji  literackiej. W krótkim czasie stworzony przez Burgessa neologizm stał się bardzo popularny  i do dziś funkcjonuje jako żargonowa nazwa odmiany paratekstów używanych w marketingu  książkowym, muzycznym, filmowym itp. Zaliczając blurby do paratekstów, Gérard Genette  zdefniował je jako „cytaty prasowe lub inne pochwalne opinie o wcześniejszych dziełach tego  samego autora, lub też o tym konkretnym dziele, jeśli jest to jego nowe wydanie bądź jeśli  wydawca pozyskał takowe opinie jeszcze przed publikacją”. Francuskim odpowiednikiem terminu  jest bla-bla lub baratin. *

Belinda Blurb

Gelett Burgess: Are You a Bromide?

*Tekst w całości: Blurb / Ewa Kraskowska. (Słownik Poetologiczny). W: Forum poetyki. Jesień 2016, s. 80-83. http://fp.amu.edu.pl/blurb/


ksiazkowe_historie
Napisz blurb! Konkurs! Szczegóły tutaj >>>>


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »

„Książkowe historie w 100-lecie niepodległości Polski”

Konkurs na blurb lub krótką recenzję książki dotyczącej historii Polski
 (wydanej po roku 2000. )

 

Oleska Biblioteka Publiczna i Dyskusyjny Klub Książki przy OBP zapraszają do udziału w konkursie „Książkowe historie w 100-lecie niepodległości Polski”.

Konkurs polega na tym, aby napisać blurb lub krótką recenzję książki dotyczącej historii Polski, wydanej po 2000. roku. Najciekawsze, najoryginalniejsze, najbardziej zaskakujące blurby zostaną nagrodzone i wykorzystane w katalogu OBP.

Lista książek, które proponujemy, dostępna jest w naszym katalogu:

Można ją też pobrać jako załącznik do regulaminu (plik .pdf >>>>). Uczestnicy konkursu mogą napisać blurb na temat wybranej przez siebie innej książki, jeśli spełnia ona następujące warunki: dotyczy historii Polski i została wydana po roku 2000.

Blurb to «krótka notka na tylnej okładce (rzadziej na skrzydełku) książki, płyty DVD mająca zachęcić do jej zakupienia, zawierająca elementy streszczenia lub rekomendację».*

Konkurs trwa od 28 marca do 30 listopada 2018 r.

Zapraszamy do nadsyłania notek o książkach:

  •  w formie elektronicznej – e-mail: bibliosfera@olesno.pl
  • na papierze – pocztą tradycyjną: OBP ul. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno (lub dostarczyć do Wypożyczalni Głównej lub filii OBP).

Otrzymane prace będziemy publikować na bieżąco.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem – pełny tekst regulaminu zamieszczamy tutaj >>>>>

Dla uczestników najlepszych blurbów przewidzieliśmy nagrody rzeczowe – rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 grudnia 2018 r.

*Źródło definicji: Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/blurb.html (dostęp 27 III 2018 r.)


www.bibliosfera.olesno.pl
www.bibliosfera.olesno.pl/katalogi

w.bibliotece.pl/community/libraries/oleskabp

Read Full Post »