Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘nagroda główna’

Nagroda dla OBP

Dzisiaj fotograficzne uzupełnienie do informacji Nagroda dla OBP.

Wręczenie nagród w konkursie „Biblioteka w lokalnej społeczności” odbyło się 8 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.  Jak widać na zdjęciach, nagrodę odebrała dyrektor OBP, Halina Szklanny. Przypomnijmy, że komisja konkursowa poddała ocenie rolę i aktywność biblioteki w zrealizowanym działaniu, efekty edukacyjne, czytelnicze, nowatorstwo oraz korzyści dla mieszkańców wynikające z działania.


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »

Nagroda dla OBP

8 października odebraliśmy w Opolu nagrodę główną w konkursie „Biblioteka dla lokalnej społeczności”. zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jako działanie konkursowe zgłosiliśmy nasz współudział i zaprezentowaliśmy „SZUFLADĘ” – Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki w Oleśnie, którego OBP jest współorganizatorem.

Jury konkursu wysoko oceniło współpracę OBP z portalem OLESNO.ORG oraz innymi instytucjami kultury z Olesna przy organizacji konkursu poetyckiego „SZUFLADA” i sposób prezentacji w Internecie.

Program Rozwoju Bibliotek (logo)Program Rozwoju Bibliotek (PRB) jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Komisja konkursowa poddała ocenie rolę i aktywność biblioteki w zrealizowanym działaniu, efekty edukacyjne, czytelnicze, nowatorstwo oraz korzyści dla mieszkańców wynikające z działania.

Jury konkursu „Biblioteka dla lokalnej społeczności” przyznało nagrodę główną oraz 5 wyróżnień. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu podczas IV Konferencji Programu Rozwoju Bibliotek.

Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie otrzymała nagrodę główną (rzeczową) w wysokości 3000 zł.

Szuflada 2013 (2)


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »