Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Witold Gombrowicz’

Odra, numer 7-8/2013

W wakacyjnym numerze „Odry” między innymi listy Witolda Gombrowicza do Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Oryginały znajdują się dzisiaj w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu i są częścią archiwum przekazanego przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wyboru spośród  kilkudziesięciu listów z lat 1954-1969 dokonał Mariusz Urbanek. Temat Gombrowiczowski uzupełniony jest rozmową, jaką Wojciech pestka przeprowadził z Miguelem Grinbergiem, argentyńskim poetą, prozaikiem, tłumaczem i dziennikarzem.

Drugim bohaterem numeru jest Kornel Filipowicz, pisarz przypominany dzisiaj po latach zapomnienia.


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »

Odra 2/2013

W lutowej „Odrze” na okładce Witold Gombrowicz, a wewnątrz numeru m.in.:

  • Listy GOMBROWICZA do ALICJI DE BARCZA.
  • THEMERSON
  • Rozmowy z RITĄ GOMBROWICZ i STANISŁAWEM J. WÓJCICKIM
  • MAGALA: Pamięć o emigrantach
  • WOŚ: Z Dziennika watykańskiego
  • KUNZ i POPRAWA o „młodej poezji”
  • Poezja lat pierwszych (dyskusja)
  • Ankieta „Nowa scena poetycka”: SOSNOWSKI, GUTOROW

– Jestem na zawsze związana z twórczością Witolda Gombrowicza. Przez dwadzieścia lat było mi bardzo trudno odnaleźć się w roli reprezentanta kogoś, kto jest wielkim pisarzem, a kogo językiem nie władam, kto nie mieszkał w swoim kraju, był za swego życia w tym kraju zakazany i egzystował na wygnaniu. Tak więc byłam związana z twórczością, która istniała i którą próbowałam zgłębić. Zachowywałam się jak osoba niewidoma poruszająca się po omacku, kierując się instynktem. Odnalazłam swoje miejsce dzięki książkom, które napisałam na temat jego życia.
(Rita Gombrowicz w rozmowie z Wojciechem Pestką).


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »

*Nagrano 26 października w Klubie Alchemia w Krakowie, gdzie odbyło się Gombro Party, finał jubileuszu 75-lecia powieści „Ferdydurke”.


www.bibliosfera.olesno.pl

Read Full Post »